Företaget

Produkter

Teknik

Installationer

Media

Om AM General

Återförsäljare

Kontakt

Drev >>

Barracuda 170Hk

Stingray 250Hk

Hammerhead 300Hk

Vattensport

 

MarineDiesel erbjuder utan tvekan den marina marknadens bästa sätt att konvertera dieselmotorer till drevmonterade. I maj 2004 kom MarineDiesel och Cummins Mercruiser Diesel (CMD) överens om att CMD skulle börja tillverka och erbjuda fabriksberättigade MarineDiesel motorer med Mercruiser drev. Basen i vilket drev som helst är vanligtvis sambandet mellan  utväxlingsförhållandet och motsvarande motorvarvtal. MarineDiesel erbjuder en motor för varje användningsområde. Från den 170hk starka Barracuda till den 400hk starka Tigershark. En annan fördel med MarineDiesel produkterna är att med den stora v8ans cylindervolym tillsammans med den 4 stegade kompressorn med intercooler ger MarineDiesel en total drevprestanda som mindre, turboladdade  4- och 6cylindriga motorer inte rår på. 

MarineDiesels RPM Motorer erbjuder endast 4000 rpm kompressormatade dieselmotorer som är speciellt framtagna för snabbgående båtar och fungerar därför bäst med tillgängliga drevs utväxlingar. I denna motorserie erbjuds den 200hk starka Barracuda-RPM motorn och  Hammerhead-RPM motorn på 330hk.

MarineDiesel undoubtedly offers the marine industries freshest approach to diesel powered sterndrive engine products. MarineDiesel reached an agreement with Cummins Mercruiser Diesel (CMD) in May 2004 to begin manufacturing and offering factory authorized MarineDiesel sterndrive packages. The basis of any marine diesel sterndrive product in general is the gear ratio and corresponding engine rpm. From our 170 Hp Barracuda model up to the 400 Hp Tigershark MarineDiesel offers a model for every application. The technical advantages of the MarineDiesel product with it's larger V8 engine displacement in combination with the 4 stage inter-cooled supercharging system allows MarineDiesel overall sterndrive performance advantages the smaller displacement, turbo charged inline 4 and 6 cylinder engines cannot offer.

MarineDiesel's RPM Series offers the industries only 4,000 rpm supercharged marine diesel engine products which are targeted specifically at top speed sensitive applications and therefore work especially well in combination with available sterndrive gear ratios. In the RPM series MarineDiesel offers the 200 Hp naturally aspirated Barracuda-RPM model, the 330 Hp Hammerhead-RPM model, and the 400 Hp Tigershark which is currently in development.

Ytterligare produkt information:

- Bränsleförbrukningskurva
- Motorinstallationsritningar
- Bravo Installationsritningar
- Volvo SX Installationsritningar
- Volvo DP Installationsritningar
- Konrad-1 Installationsritningar 
- Konrad-2 Installationsritningar

Additional Product Specifications and Information;

- Fuel Curve Estimates
- Engine Installation Drawings
- Bravo Installation Drawings
- Volvo SX Installation Drawings
- Volvo DP Installation Drawings
- Konrad-1 Installation Drawings
- Konrad-2 Installation Drawings

Mercruiser Bravo X drevsutbudet erbjuder ett antal smarta produktfördelar såsom cone clutch shifting, dual water pickups, shot peen-ed gears etc, och kommer i Bravo 1, singelpropellermodellen, den större och extremt hållbara Bravo 2 som klarar propellrar i storlekar upp till 20" i diameter, och så dubbelproppellermodellen, Bravo 3. 

Tryck på följande länk för att se MarineDiesels inombordaralternativ. Tryck Här

The Mercruiser Bravo Diesel X sterndrive line offers numerous product advantages including cone clutch shifting, dual water pickups, shot peen-ed gears etc, and comes in the single prop Bravo 1 model, the larger and extremely durable Bravo 2 model which accepts props up to 20 inches in diameter, as well as the twin prop Bravo 3 model.

Select the following link to view MarineDiesel's Inboard product lineup...INBOARDS

Jämförelse med konkurrenters motoralternativ.

- 170Hk

- 250Hk

- 300Hk

Competitive Product Comparison's

- 170 Hp

- 250 Hp

- 300 Hp

Kontakta oss

Vad är nytt?

Varför MD?